Dưới đây là các điều khoản và điều kiện của một hợp đồng pháp lý giữa bạn và NuocSuoiGiaRe.com (“Chúng tôi”). Khi truy cập hoặc sử dụng website này (“trang web”), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân theo các điều khoản, luật và quy định hiện hành, bao gồm luật và quy định kiểm soát việc trích xuất và tái trích xuất.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Từ chối trách nhiệm

1.1. Thông tin trên trang này không đảm bảo tính chính xác, cập nhật hoặc hoàn chỉnh, và trang này có thể có lỗi kỹ thuật hoặc đánh máy. Chúng tôi không chịu trách nhiệm (và từ chối trách nhiệm) về việc đảm bảo thông tin cập nhật, hay tính chính xác cũng như tính hoàn chỉnh của nội dung thông tin đăng trên website.

Do đó, bạn nên kiểm tra tính chính xác và tính hoàn chỉnh của tất cả các thông tin được đăng tải trước khi đưa ra quyết định liên quan đến dịch vụ, sản phẩm hay các vấn đề khác thuộc trang này.

1.2. NuocSuoiGiaRe.com có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc nâng cấp trang web và cập nhật thay đổi về sản phẩm, dịch vụ hay chương trình được giới thiệu trên trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

2. Bản quyền và nhãn hiệu

2.1. Trang web này có thể bao gồm hoặc đối chiếu với các nhãn hiệu, bản quyền, các thông báo về quyền sở hữu tài sản khác và các thông tin cần được tôn trọng.

Trang này và tất cả các nội dung trên trang này không được sao chép, tái sử dụng, tái xuất bản, đăng tải, truyền tải, phân phối hoặc sử dụng để tạo ra các tác phẩm khác mà không có thỏa thuận trước bằng văn bản với NuocSuoiGiaRe.com.

Tuy nhiên, bạn có thể truy cập, tải về hay sử dụng các tư liệu trên website với mục đích khác với điều kiện tuân thủ các điều khoản, điều kiện và thông báo kèm theo.

2.2. Tất cả logo, tên sản phẩm được sử dụng tại trang này là cho mục đích giới thiệu hoặc do NuocSuoiGiaRe.com phân phối chính hãng.

3. Liên kết với các trang web khác

NuocSuoiGiaRe.com cung cấp liên kết với các website khác để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin của bạn. Nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hay chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung mà các website khác cung cấp, bao gồm (nhưng không giới hạn) các thông tin quảng cáo hay tiếp thị.

Nếu bạn quyết định truy cập vào website khác từ trang này, bạn có thể phải chấp nhận rủi ro. Các website khác có thể bao gồm liên kết đến trang này.

Việc bao hàm những liên kết như thế không chứng tỏ sự bảo lãnh, hỗ trợ hoặc đồng ý về nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ, chính sách hoặc các tư liệu khác trên website này.

4. Pháp luật

Điều khoản và điều kiện này, cùng các quyền và nghĩa vụ tương ứng của các bên dưới đây, có thể được chi phối bởi và được chiếu theo luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, mà không mâu thuẫn với luật định.

5. Không sử dụng vào mục đích sai luật hoặc bị cấm

Trong trường hợp sử dụng trang này, bạn phải đảm bảo không sử dụng trang này vì mục đích sai luật hoặc bị cấm theo các điều khoản và điều kiện này.

6. Chấp nhận đơn hàng và giá cả

6.1. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể hỏi thêm về số điện thoại và địa chỉ trước khi nhận đơn hàng.

6.2. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên trang web hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho quý khách. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã bị thanh toán.

7. Giới hạn của nghĩa vụ pháp lý

7.1. NuocSuoiGiaRe.com sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, đặc biệt, hoặc do hậu quả của các vấn đề có liên quan đến hoặc phát sinh từ trang này hoặc bất kỳ truy cập nào vào trang này, hoặc của website hay các nguồn có liên kết, giới thiệu hoặc truy cập thông qua trang này, hoặc để sử dụng hoặc tải, hoặc truy cập vào bất kỳ tài liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ bao gồm, mà không giới hạn đến bất kỳ việc lỗ lãi, gián đoạn kinh doanh, lỗ lợi nhuận, hoặc mất mát chương trình hoặc dữ liệu khác, ngay cả khi NuocSuoiGiaRe.com có khả năng gây ra những thiệt hại như thế.

Việc loại bỏ và từ chối trách nhiệm pháp lý áp dụng cho tất cả các nguyên nhân, dựa trên hợp đồng, giấy bảo hành, thiệt hại hoặc bất kỳ pháp lý nào khác.

7.2. Các điều khoản, điều kiện khác hoặc bổ sung có thể áp dụng cho các tài liệu, thông tin, sản phẩm, phần mềm và dịch vụ cụ thể do trang này cung cấp.

Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra, các điều khoản, điều kiện và thông báo khác hoặc bổ sung như thế sẽ có thể được áp dụng thay cho các điều khoản và điều kiện này. Vui lòng xem hợp đồng hoặc thông báo được áp dụng.

8. Thay đổi về điều khoản và điều kiện này

NuocSuoiGiaRe.com có quyền thêm, thay đổi, xóa bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng hoặc việc cung cấp, sản phẩm và chương trình mô tả trong trang này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật thay đổi.

Khi bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang này thì mặc nhiên bạn đã đồng ý với từng và tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo trong trang này.